« Uproszczona procedura… | Strona domowa | Lokaty bankowe – spos… »

Jak otrzymać kredyt na samochód?

czwartek, 21 listopad 2019 at 11:12 am.

Decydując się na zakup samochodu dosyć często dealerzy oferują kredyt samochodowy banku, z którym współpracuje. Warto jednak nie poddawać się emocjom i nie ograniczać się do jednej propozycji. Należy zrobić rozeznanie na rynku, gdyż można trafić na atrakcyjniejszą ofertę.

Kredyt samochodowy i jego koszty

Zanim zapadnie decyzja o wzięciu kredytu na samochód należy wziąć pod uwagę indywidualne możliwości. Niestety żaden bank nie prosperuje na zasadzie “ile pożyczysz - tyle musisz oddać”. Finalna kwota kredytu samochodowego to zatem kilka składowych, które ją generują.

Pierwsza z nich to odsetki, które obliczane są na podstawie stopy procentowej, wysokości kredytu i okresu kredytowania. Często też banki wymagają wykupienia dodatkowego ubezpieczenia samego kredytu, które może znacząco podnieść jego kwotę końcową. Ostatnią składową, która wpływa na całość kredytu samochodowego to również wysokość wpłaty własnej lub jej brak.

Podstawowe informacje o kredycie samochodowym

Zanim bank udzieli kredytu samochodowego w pierwszej kolejności musi rozpatrzyć wniosek o przyznanie pożyczki. Weryfikowana jest poprawność dokumentów oraz samej zdolności kredytowej, która jest kluczowa. Z racji tego, że pożyczka na samochód to wyższa kwota, należy pamiętać, że zapadnięcie decyzji może potrwać kilka dni.

Warto w tym czasie rozejrzeć się za ofertami innych banków. Może to poskutkować niższymi kwotami kredytów, w szczególności jeśli korzystać będziemy z oferty banku, w którym nie posiadamy rachunku bankowego.

Jeśli zapadnie pozytywna decyzja, bank niezwłocznie Cię poinformuje i przedstawi możliwe rozwiązania. Natomiast w przypadku decyzji negatywnej również poda o tym informację, jednak nie odda złożonych dokumentów, ale mamy prawo do uzyskania informacji o powodach odmowy.

Przewłaszczenie i zastaw rejestracyjny

W momencie wystąpienia przewłaszczenia bank pozostaje współwłaścicielem samochodu, natomiast klient jest jego właścicielem. Taki stan rzeczy trwa, aż do momentu spłaty całkowitej przyznanego kredytu.

Inaczej ma się sytuacja z zastawem rejestracyjnym. W tym przypadku klient zostaje właścicielem samochodu, jednak w dowodzie rejestracyjnym musi być zawarty wpis o tym, zastawie na rzecz banku.