| Strona domowa | Lokata bankowa gwaran… »

Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

czwartek, 25 luty 2016 at 11:03 am. Użyte znaczniki: , , , ,

BFG czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która gwarantuje depozyty banków w Polsce. Pełni ona również funkcję pomocy tym instytucjom bankowym, które mogą niebawem upaść. BFG została utworzona na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Głównym zadaniem BFG jest gwarancja zwrotu pieniędzy jakie zostaną zgromadzone w bankach, które są objęte takową gwarancją. Zadaniem funduszu jest również pomaganie bankom, które stały się nie wypłacalne i mogą niebawem ogłosić upadłość. Do zadań BFG należy również gromadzenie, a także dokładna analiza informacji o wszystkich bankach jakie są pod skrzydłem tego funduszu.

Fundusz Gwarancyjny finansowany jest z kilku różnych źródeł. Każdy bank co roku musi wnosić opłatę za objęcie go systemem gwarancyjnym co powiększa finanse funduszu. Może on również udzielać pożyczek i kredytów, które jak wiadomo mają swoje oprocentowanie. Takowe oprocentowanie stanowi jedno z głównych źródeł finansowania Funduszu Gwarancyjnego. BFG otrzymuje również środki z pomocy zagranicznej, a także dotacje, jakie udzielane są mu z budżetu państwa. Do funduszu trafiają również pieniądze z kredytów jakie udziela NBP. Fundusz został stworzony z myślą o deponentach. Mają oni gwarancję, że w razie, kiedy wpłacone przez niuch środki nie będą możliwe do wypłacenia, na przykład gdy ich bank upadnie, wówczas pieniądze wypłaci im Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dobrze, że jest taka instytucja, ponieważ każdy ma wówczas gwarancję, że nawet jeśli bank upadnie, jego pieniądze nie przepadną bezpowrotnie. Obecnie jest limit środków jakie można deponować w jednym banku. Kwota ta nie może przekraczać sto tysięcy euro. Deponenci, mają również gwarancję, że ich pieniądze zostaną im wypłacone w ciągu dwudziestu dni. Pieniądze są w stu procentach zagwarantowane i można mieć pewność, że nic nie stracimy, w przypadku ogłoszenia upadłości przez nasz bank. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która powinna być jak najdłużej utrzymywana. Daje gwarancję każdemu kto złoży w banku pieniądze, że ich nie traci. Dzięki temu nie trzeba trzymać pieniędzy w domu schowanych w skarpecie. Można je w bardziej bezpieczny sposób przechowywać.