« Przykłady lokat banko… | Strona domowa | Dobór pożyczki gotówk… »

Efektywna poprawa zdolności kredytowej

poniedziałek, 10 wrzesień 2018 at 12:14 pm. Użyte znaczniki: , , , , ,

Analiza finansowa kredytobiorcy oraz monitorowanie klienta pod względem jakościowym to najważniejsze podejścia stosowane przez różnych kredytodawców. Klient instytucji finansowych powinien podejść bardzo skrupulatnie do analizy zdolności kredytowej, potencjału ekonomicznego gospodarstwa domowego, ponieważ to bardzo mocno ułatwia pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na właściwie dowolne potrzeby. W artykule poznasz najważniejsze metody związane z efektywną optymalizacją zdolności kredytowej.

Podstawy budowania zdolności kredytowej

Na początku kredytobiorca powinien zapoznać się samodzielnie z raportem pochodzącym z bazy Biura Informacji Kredytowej. BIK udostępnia płatnie taki raport dla każdego zainteresowanego kredytobiorcy, a to podstawa do oceny zdolności kredytowej, nawet we własnym zakresie. BIK przedstawia krótko mówiąc historię spłat dotychczasowych zobowiązań. Zaleganie z długami źle wróży dla nawiązania współpracy z instytucjami finansowymi. Czasami również zdarzają się błędy w BIK. To spotyka kredytobiorców, którzy bardzo często korzystają z różnych form zadłużeniowych. Dzięki samodzielnemu ściągnięciu takiego raportu można uniknąć wielu negatywnych konsekwencji, zadbać zawczasu o usunięcie nieprawidłowości. Przy braku historii kredytowej najlepiej zaciągnąć nawet drobną pożyczkę gotówkową, co pozwoli nawiązywać stopniowo bardziej optymalne relacje z kredytodawcami. Można powiedzieć, że wyrobienie pozytywnej historii kredytowej jest obowiązkowe, jeżeli chcesz szybko otrzymać kredyt gotówkowy. Przy kredytach krótkoterminowych wiek kredytobiorcy odgrywa mało ważną rolę, natomiast przy zaciąganiu pożyczek mieszkaniowych nie należy zwlekać z zadłużeniem zbyt długo. Standardowo kredyty hipoteczne bank detaliczny obsługuje nawet w perspektywie 30 – 35 lat, a więc sporej. Bank monitoruje poza tym koszty utrzymania gospodarstwa domowego, co wskazuje wyraźnie na ich cykliczne obniżanie przed podpisaniem umowy kredytowej. Popularna praktyka to zadbanie o obniżenie kosztów utrzymania w perspektywie półrocznej, trzymiesięcznej w zależności od regulaminu banku detalicznego dotyczącego oceny klienta. Większość kredytodawców posługuje się trzymiesięcznymi, szczegółowymi wyciągami z rachunków osobistych. Proces kredytowania uprości na pewno fakt posiadania poręczyciela, żyranta. To najczęściej osoba z zaufanych, rodzinnych, czy nawet biznesowych kręgów, która w razie problemu ze spłatą bierze na siebie obowiązek regulowania rat za pierwotnego kredytobiorcę.

Zabezpieczenie umowy i wydłużenie okresu kredytowania

Dobre zabezpieczenie majątkowe też wpisuje się w potencjał do pozyskania lepszego kredytu gotówkowego. Przy kredytach gotówkowych zabezpieczenie majątkowe jest w stanie mocno obniżyć koszty, co opłaca się w przypadku dysponowania złą sytuacją dochodową. Najpopularniejszym zabezpieczeniem pożyczek jest naturalnie nieruchomość. Przy aktualnych przepisach związanych z ograniczeniem kosztów pozaodsetkowych i windykacyjnych ryzyko utraty majątku, nawet przy delikatnie nieregularnych spłatach rat jest bardzo utrudnione. Na pewno dużym plusem przy zaciąganiu kredytu gotówkowego jest manipulowanie terminem spłaty zobowiązania. Im dłuższy termin spłaty zobowiązania, tym mniejsza rata miesięczna, a przy tym dopasowanie umowy nawet do niewielkiego, minimalnego dochodu. Kredytobiorca posiada sporo możliwości optymalizacji zdolności kredytowej. Najpopularniejsze z nich poznałeś za pośrednictwem powyższego artykułu. Czy masz inne wskazówki dla osób zdecydowanych na optymalizację ekonomiczną gospodarstwa domowego?