Pełna dokumentacja przede wszystkim

czwartek, 04 lipiec 2019 at 10:13 am

Kredyty hipoteczne nie są zdecydowanie produktami dla każdego. Jednak jeśli już go uzyskamy, warto wiedzieć, że dostarczenie do banku wszystkich niezbędnych dokumentów może być kwestią decydującą w przyznaniu nam kredytu przez bank. Przekazanie księgi wieczystej do banku jest koniecznością. Należy to zrobić w chwili, gdy tylko księga zostanie uaktualniona, ponieważ w okresie przejściowym musimy liczyć się z o wiele wyższymi kosztami. Większość placówek bankowych traktuje wcześniejszą spłatę lub nadpłatę w taki sposób, że ustala wówczas dodatkowe warunki a nie rzadko również dodatkową prowizję. Każdy bank ustala maksymalną wysokość nadpłaty. Można jej dokonać bezpłatnie. Ustalany jest również okres, w którym na taką operację będzie nałożona prowizja. Kredyty hipoteczne można oczywiście spłacić przed upływem oficjalnego terminu. Jednak warto już w chwili wyboru najbardziej interesującej nas oferty, wziąć pod uwagę ten podpunkt umowy kredytowej. Jest to o tyle istotne, gdyż prowizja za wcześniejszą spłatę w niektórych przypadkach może sięgnąć nawet 3 procent naliczanej od przedterminowej spłaty kwoty.