Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

czwartek, 25 luty 2016 at 11:03 am

BFG czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która gwarantuje depozyty banków w Polsce. Pełni ona również funkcję pomocy tym instytucjom bankowym, które mogą niebawem upaść. BFG została utworzona na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Głównym zadaniem BFG jest gwarancja zwrotu pieniędzy jakie zostaną zgromadzone w bankach, które są objęte takową gwarancją. Zadaniem funduszu jest również pomaganie bankom, które stały się nie wypłacalne i mogą niebawem ogłosić upadłość. Do zadań BFG należy również gromadzenie, a także dokładna analiza informacji o wszystkich bankach jakie są pod skrzydłem tego funduszu.